Sağlık hakkında tüyolar!

Asperger Sendromu Nedir? Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Asperger Sendromu Nedir
0 38

Asperger Sendromu, sosyal etkileşimde zorluklar, tekrarlayan davranış kalıpları veya ilgi alanları ve belirli güçlü yönler ve zorluklarla karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğunun (OSB) yüksek işlevli bir formu olarak sınıflandırılır ve ilk olarak 1940’larda Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger tarafından tanımlanmıştır. Asperger Sendromlu bireyler genellikle ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahiptir ve belirli zorluklarla karşılaşsalar da belirli alanlarda olağanüstü beceriler de sergileyebilirler.

Asperger Sendromu Nedenleri

Asperger Sendromu’nun kesin nedenleri hala bilinmemektedir; ancak araştırmalar, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Çalışmalar, Asperger Sendromu da dahil olmak üzere ASD’nin gelişiminde güçlü bir genetik bileşen olduğunu göstermiştir. Belirli genler ve genetik mutasyonlar potansiyel risk faktörleri olarak tanımlanmıştır. Ek olarak, doğum öncesi veya perinatal komplikasyonlar, toksinlere maruz kalma veya annenin bağışıklık tepkileri gibi çevresel faktörler de bozukluğun gelişme olasılığını artırabilir.

Asperger Sendromu olan bireyler genellikle benzersiz bir dizi semptom sergilerler. Sosyal etkileşim açısından, sözel olmayan ipuçlarını anlamakta, göz temasını sürdürmekte ve karşılıklı konuşmalarda bulunmakta zorlanabilirler. Sosyal iletişim ve empatideki zorluklar, arkadaşlık veya yakın ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara yol açabilir. Tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanları da yaygındır; bireyler belirli konulara veya faaliyetlere yoğun ve yüksek düzeyde odaklanmış ilgi alanları geliştirirler. Tekrarlayan hareketlerde bulunabilir, katı rutinler sergileyebilir ve değişime uyum sağlamakta zorluk çekebilirler.

Asperger Sendromu Nedenleri
Asperger Sendromu Nedenleri

Asperger Sendromu Belirtileri

Asperger Sendromunun diğer belirtileri arasında bozulmuş motor beceriler, duyusal hassasiyetler ve yürütme işlevinde zorluklar yer alır. Asperger Sendromlu birçok birey ince ve kaba motor becerilerinde sorun yaşar, bu da ayakkabı bağcığı bağlamak veya bisiklete binmek gibi aktiviteleri zorlaştırır. Duyusal hassasiyetler gürültü, ışık, dokunma veya tat gibi belirli uyaranlara aşırı veya az tepki verme şeklinde ortaya çıkabilir. Planlama, organize etme ve problem çözme gibi becerileri içeren yönetici işlevler bozulabilir ve bu da günlük rutinleri ve görevleri yönetmede zorluklara yol açabilir.

Asperger Sendromu otizm spektrumu altında yer alan nörogelişimsel bir bozukluktur. Sosyal etkileşimdeki zorluklar, tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanları ve benzersiz güçlü yönler ve zorluklarla karakterizedir. Asperger Sendromu’nun nedenlerinin genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır, ancak kesin mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır. Asperger Sendromunun belirtilerini tanımak ve anlamak, bu bozukluğa sahip bireylerin erken teşhisi ve desteklenmesi için çok önemlidir. Uygun müdahaleler ve destek ile Asperger Sendromlu bireyler, topluma katkıda bulunmak için benzersiz güçlerini kullanarak tatmin edici ve başarılı yaşamlar sürdürebilirler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.