Sağlık hakkında tüyolar!

Dissosiyatif Kimlik (Çoklu Kişilik) Bozukluğu Nedir?

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Nedir?
0 43

Yaygın olarak çoklu kişilik bozukluğu olarak bilinen dissosiyatif kimlik bozukluğu (DKB), bir bireyin davranışlarını tekrar tekrar kontrol altına alan iki veya daha fazla farklı kimlik veya kişilik durumunun varlığı ile karakterize edilen psikolojik bir durumdur. Bu bozukluk, karmaşık yapısı ve ilgi çekici semptomları nedeniyle psikoloji alanının ve kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Dissosiyatif kimlik bozukluğunun tanımını, nedenlerini, semptomlarını, teşhisini ve tedavisini inceleyeceğiz.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Nedir?

Dissosiyatif kimlik bozukluğu, bir bireyin genellikle alter olarak adlandırılan birden fazla kimliğe veya benliğe sahip olduğu bir ruh sağlığı bozukluğudur. Her alterin kendine özgü davranışları, düşünceleri ve duyguları vardır ve bu alterler kişinin eylemlerini ve deneyimlerini kontrol altına alabilir. Bu kişilikler arasındaki geçiş ani olabilir, genellikle amnezi ve hafıza boşlukları eşlik eder, bu da bireyin belirli bölümleri veya deneyimleri hatırlayamamasına neden olur. DKB genellikle çocukluk travması veya istismarından kaynaklanır ve kişiyi üzücü olaydan ayıran adaptif bir hayatta kalma mekanizmasıdır.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Semptomlar
Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Semptomlar

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Semptomlar

Dissosiyatif kimlik bozukluğu olan bireyler çok çeşitli semptomlar sergiler. Bu semptomların yoğunluğu değişkenlik gösterir ve ruh hali değişimleri, duyarsızlaşma, derealizasyon, kronik depresyon, anksiyete ve intihar eğilimlerini içerebilir. Ek olarak, DKB’li kişiler iç sesler duyduklarını veya alterleri arasında güçlü iç konuşmalar yaşadıklarını bildirebilirler. Ayrıca, benlik duygularının parçalanması nedeniyle bu işlevler bozulduğu için dikkat, konsantrasyon ve hafıza ile ilgili zorluklar yaşayabilirler.

Dissosiyatif kimlik bozukluğunun teşhis edilmesi, alter kimliklerin karmaşıklığı ve gizlenmesi nedeniyle zor olabilir. Ruh sağlığı uzmanları, bozukluğu tanımlamak için tipik olarak Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’ndaki (DSM-5) tanı kriterlerinin bir kombinasyonunu ve kapsamlı klinik görüşmeleri kullanır. Dissosiyatif deneyimlerin varlığını ve şiddetini ölçmek için Dissosiyatif Deneyimler Ölçeği (DES) gibi değerlendirme araçları da uygulanabilir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Tedavisi

Tedavi söz konusu olduğunda, kapsamlı ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşım esastır. Psikoterapi, özellikle de travma odaklı terapi, çoklu kişilik bozukluğu için birincil tedavi yöntemidir. Terapistler, bireyin travmatik deneyimlerini işlemesine ve bütünleştirmesine yardımcı olmak için güvenilir ve güvenli bir terapötik ilişki kurmayı ve aynı zamanda alterler arasındaki dissosiyatif engelleri azaltmaya yönelik çalışmayı amaçlamaktadır. Hipnoz, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) gibi teknikler semptomları ele almak ve iyileşmeyi teşvik etmek için kullanılabilir.

Çoklu kişilik bozukluğu, bir bireyde birden fazla kimlik veya benliğin varlığı ile karakterize karmaşık bir ruh sağlığı durumudur. Tipik olarak şiddetli çocukluk travması veya istismarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bozukluk, ruh hali değişimleri, hafıza kaybı ve kimlik değişimleri gibi çeşitli semptomlarla kendini gösterir. Doğru teşhis, ruh sağlığı uzmanları tarafından standartlaştırılmış kriterler ve klinik görüşmeler kullanılarak kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını gerektirir. Çoklu kişilik bozukluğu için birincil tedavi psikoterapi, travma odaklı müdahaleler ve alterler arasında entegrasyonu teşvik etmeyi içerir. Zorlu olsa da, uygun tedavi ve destekle, DKB’li bireyler benlik duygusunu yeniden kazanabilir ve genel refahlarında iyileşmeler yaşayabilirler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.